!! WARNING !!

!! LƯU Ư !!

* Please Take a Minitue to Read Before You Proceed *

"Vui ḷng dành chút thời gian để đọc trước khi bạn đăng nhập"

****************************************************
This domain is created to introduce Airsoft (or Soft Air) Hobby and Sport to Vietnamese. In short, Airsoft is a shooting sport just like paintball or laser quest but playing with realistic looking Airsoft replicas of the modern world.

Trang web này được thiết kế nhằm giới thiệu môn chơi Airsoft (hay Soft-air) với Việt Nam. Nói ngắn gọn, đây là môn chơi bắn súng thể thao giống như môn bắn súng sơn hoặc súng laser nhưng nó sử dụng phiên bản mô phỏng từ súng thật.

****************************************************

The following website contains visual & audio material including images of airsoft TOY guns and airsoft PLAYERS. Airsoft guns are HARMLESS toys and CANNOT be modified to shoot real bullets. These are images of gun-shaped TOYS shoot harmless 6mm PLASTIC round BBs.

This website does NOT support any political directions, parties, organizations or lobbies and We would like to stress that we does not advocate the use of guns for violent acts or for any political cause.

Trong này bao gồm các h́nh ảnh, thông tin và tư liệu về môn chơi Airsoft, súng Airsoft và CÁC THÀNH VIÊN Airsoft. Súng Airsoft là loại đồ chơi KHÔNG GÂY SÁT THƯƠNG và không thể dùng để bắn đạn thật. Đây là h́nh ảnh của những khẩu súng ĐỒ CHƠI Airsoft dùng để bắn đạn bi BẰNG NHỰA tṛn 6mm.

Chúng tôi KHÔNG ủng hộ cũng như KHÔNG phổ biến bất cứ khuynh hướng chính trị, đảng phái nào và xin nhấn mạnh rằng chúng tôi hoàn toàn không tán thành việc sử dụng những loại súng Airsoft vào mục đích bạo lực cũng như những ư đồ mang tính chính trị.

****************************************************

Upon clicking the link below indicates that you totally understands our statement above and wish to find out more about this new hobby / sport.

Nếu bạn thật sự hiểu rơ những điều đề cập ở trên, hăy bấm vào đây để đăng nhập và hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều khái niệm về môn chơi mới mẻ này.

****************************************************

Understood / Hiểu

*********************

If not, please kindly exit by click below

Nếu không, vui ḷng bấm vào đây.

*********************
Exit / Thoát Ra
*********************